Algemene voorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1.De persoon die de aankoop doet wordt beschouwd als unieke aankoper. Hij is de enige verbonden tot de betaling, zelfs indien de ticktets voor een derde bestemd zijn.De tickets mogen niet doorverkocht of doorgegeven worden aan derden in het kader van een commerciele relatie.

2.De klant bevestigt kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopsvoorwaarden die integraal deel uitmaken van de conventie tussen beide partijen door de bestelling te bevestigen. Het gebruik van de site van de porschedays.be  en zijn inhoud, impliceert automatisch het aanvaarden van deze algemene voorwaarden.

3.De bestellingen worden per overschrijving betaald. Alle taksen en BTW zijn ten laste van de koper.

4.porschedays.be gebruikt redelijke middelen om de informatie op haar site up to date te houden, zo volledig en correct mogelijk. Dit geeft echter geen volledige garantie en kan daarom niet verantwoordelijk gehouden worden voor directe en indirecte schade die iemand zou kunnen ondergaan door bezoek of gebruik van de internet site behalve indien de persoon de intentie of de grove fout kan bewijzen. porschedays.be is niet verantwoordelijk voor voorvallen van force majeure die de uitvoering zouden vertragen of verhinderen. Worden als force majeure beschouwd : stakingen, natuurlijke katastrofen, wateroverlast, brand, bezetting, extreme klimaatsituaties en technische falingen. porschedays.be hoeft het onvoorziene of onvermijdelijke karakter van zulk een force majeure niet aan te tonen.

5.Bescherming van de privacy : porschedays.be engageert zich de wettelijke regels te rspecteren aangaande de bescherming van de privacy en de gegevens met persoonlijk karakter. De klant stemt uitdrukkelijk in met het verschaffen van de correcte gegevens, gedetaillerd, actueel en volledig aangaande zijn persoon zoals gevraagd in het inschrijvingsformulier. porschedays.be behoudt zich het recht bij redelijk vermoeden dat de dooregstuurde gegevens niet correct, onvolledig of niet meer actueel zijn, om de gewenste transactie te pauzeren of te weigeren. De gegevens kunnen bijgehouden worden om de goede werking van de diensten te waarborgen. Ze kunnen ook door porschedays.be gebruikt worden voor mailing. Elke klant die zijn identiteit bewijst is toegelaten zijn persoonlijke gegevens te raadplegen en deze te wijzigen. Dit kan schriftelijk aangevraagd worden met handtekening per mail aan info[at]porschedays.be en konform de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy aangaande het beheer van persoonlijke gegevens en het koninklijk arrest van 13 februari 2001 die de wet van 8 december 1992 uitvoert betreffende privacy bescherming en het beheer van persoonlijke gegevens. Elke klant kan ook reclame-verzending weigeren per mail behoudens een schriftelijke vraag, conform de wet van 11 maart 2003 voor bepaalde diensten in de databeheer wereld en het koninklijk arrest van 4 april 2003 dat het versturen van mail reclame beheert.

6.Terugbetalingspolitiek : vanaf het moment van betaling  door de klant kunnen de aankopen noch omgewisseld, noch doorverkocht noch terugbetaald worden. In elk geval zal een betaling   geen recht geven op terugbetaling, zelfs in de hypothese dat de klant de aangekochte goederen niet gebruikt werden tijdens de geldigheidsperiode.

7.Gebruiksvoorwaarden : de klant engageert zich de aankopen te gebruiken volgens de voorwaarden gedefinieerd in de offerte. Meer bepaald, kunnen ze enkel gebruikt worden voor activiteiten gedurende de geldigheids periode aangegeven in de offerte gedurende de dagen en openingsuren van het event van de PORSCHE CLUB  FRANCORCHAMPS DAYS. Het personeel van de PORSCHE CLUB FRANCORCHAMPS DAYS zal in staat zijn om een identiteitskaart of een officieel document te vragen dat zijn situatie rechtvaardigt en dit aan elke persoon die zijn aankoop wenst te gebruiken.

8.Het toegangsticket, eenmaal afgedrukt met een perfect leesbare barcode op wit A4 papier of aangegeven op de smartphone, is het enig geldige toegangsticket. In geval van een afdruk, dient deze perfect te zijn, alle elementen moeten zonder verwarring leesbaar zijn. Indien dit niet het geval is, zal de toegang tot de PORSCHE CLUB FRANCORCHAMPS DAYS geweigerd worden. Elke barcodekomt overeen met 1 enkel ticket. Het ticket wordt gescand aan de toegangscontrole. Dit ticket kan mùeer 1x gescand worden gedurende de aangegeven periode op het ticket. Elke poging tot misbruik, van namaak of fraude kan wettelijk vervolgd worden. Het ticket wordt noch vergoed noch omgewisseld.

Gebruiksvoorwaarden van de site

De huidige site en zijn inhoud, eveneens de teksten, vaste en geanimeerde afbeeldingen, daatbase, programma's, cgi enz hieronder web site genoemd zijn beschermd door auteursrechten.

De PORSCHE CLUB FRANCORCHAMPS (PCF) laat u toe om persoonlijk en voor prive-gebruik de inhoud te visualiseren met uitzondering van elke visualisatie of publieke diffusie. De reproductie is enkel maar toegelaten onder numerieke vorm op uw consultatie-computer voor visualisatie van de open pagina's in uw web browser. De afdruk op papier is toegelaten voor prive doeleinden voor exclusief gebruik van de kopieerder. Het aanmaken van een hypertext link op de web page is toegelaten voor zover dit gaat over een link zonder frame die verwijst naar de homepage van de site (www.porschedays.be) met uitluitsel van elke ander adrs.

Elk ander gebruik dat niet uitdrukkelijk vermeld staat is niet toegestaan en moet schriftelijk toegestaan worden door de PCF. Het is niet toegelaten buiten het gebruik wat hierboven beschreven is om : merken en logo's van de PCF te reproduceren, hypertext links aan te maken naar elk element van de website buiten de homepage, de gegevens van de web site geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te kopieren.

Deze web site is gemaakt in Belgie. Door de web site te gebruiken aanvaardt u de gebruilksvoorwaarden hierboven beschreven zonder schade claim voor elk mogelijk verhaal van contractuele aard dat uitgevoerd kan worden door de PCF. Elk conflict aangaande de interpretatie of uitvoering van een contractueel engagement voorzien in deze site zal uitsluitend de competentie zijn van Belgische tribunalen die de Belgische wet toepassen.

Auteursrechten

© PORSCHE CLUB FRANCORCHAMPS - alle rechten voorbehouden. Elke reproductie van de huidige site of zijn elementen is verboden.

Porsche Club Francorchamps A.S.B.L.
Avenue Prince Baudouin 6A
4802 HEUSY
BELGIUM

TVA : BE 0452.395.429